Fotografie0220

Mnoho lidí se ptá, co to je čarověník? Odpověď je jednoduchá. Jedná se o přírodní úkaz, který se objevuje na stromech či keřích, ale i bylinách. Je to shluk ,,znetvořených´´ větví tzv. hnízda. Mohou být různých velikostí i tvarů.

Z anglického překladu  ,witches broom´ -mají před svým názvem zkratku WB a z německého ,Hexenbesen´ zkratku HB.

Výsadba a péče

Pěstování čarověníků není nijak náročné. Nároky na půdu a prostředí vycházejí z nároků původních druhů.

Výsadba - ve většině případů  sázíme rostliny již s kořenovým balem. Pokud jsou rostliny dobývány z volné půdy, mají zpravidla hustší korunu. Kvalita kořenového systému ovšem může být nedostatečná. Závisí na mnoha faktorech jako je půda, vláha a další péče. U tohoto typu kořenového balu jsme limitováni dobou dobývání. U nás k tomu dochází v předjaří a na podzim.

Rostliny pěstované v nádobách nebývají tak navětvené či husté, ale  je zde možnost výsadby během celého vegetačního období. Rostlina by měla být v nádobě dobře zakořenělá. To zjistíme tak, že pokud rostlinu opatrně vyndáme z nádoby ( substrát by měl být mírně

vyschlý ), kořenový bal se nerozpadne.

Při výsadbě stejně jako u všech vysazovaných rostlin děláme jámu větší . To znamená, abychom rostlinu podsypali, ale i obsypali dostatečným množstvím substrátu. Dřeviny tzv. neutápíme – vysazujeme je stejně vysoko jako byly v nádobě. Dřeviny z volné půdy vysazujeme přibližně o 2 cm hlouběji.

Většině dřevin vyhovuje neutrální až mírně kyselé pH.  Obecně u čarověníků by substrát měl být dobře propustný, ale nevysychavý.

Zálivka je velmi důležitá. Po výsadbě je zálivka mírně vyšší než u zakořenělých dřevin. Zalévat by se mělo brzo ráno a nebo večer, pokud jde o letní měsíce.

Hnojení provádíme podle potřeby a kvality půdy.

Většina čarověníků jsou zakrsle rostoucí. Nepotřebují tedy žádný řez.

Ukázky čarověníků u borovic

Všechny druhy borovic jsou světlomilné. Většina druhů je na půdu a vláhu nenáročná. Vyjímku tvoří borovice limba, drobnokvětá, zakrslá a vejmutovka. Tyto borovice vyžadují kvalitnější a vlhčí půdy i vyšší vzdušnou vlhkost.

Pinus aristata ´Sherwood Compact´ - borovice osinatá

Kultivar této borovice je pomalu rostoucí do pyramidálního tvaru.

Jehlice jsou zelenomodré s menším množstvím  bílých pryskyřičných zrnek a vyrůstají po 5ti ve svazku.

Tento druh je u nás zcela mrazuodolný. Není náročný na půdu. Snáší i suché a kamenité půdy.

Pinus densiflora ´Low Glow´ - borovice hustokvětá

Překrásný kultivar, který má pravidelný, hustý, kompaktní a kulovitý tvar.

Jehlice jsou světle zelené, rostoucí po dvou ve svazku.

Borovice hustokvětá u nás namrzá pouze ve výjimečných případech. Půdy mohou být sušší i mírně vlhké.

Pinus densiflora ´Oculus-draconis´ - borovice hustokvětá

Tato dikobrazí borovice je nepravidelně rostoucí strom či keř.

Jsou to právě jehlice, díky kterým je tato kráska pěstována. Jsou zelené se žlutými proužky a dlouhé 8 – 12 cm.

Nároky jsou stejné jako u výše zmíněného kultivaru.

Roční přírůstky jsou až 30 cm dlouhé. Pro hustý a kompaktnější růst je vhodné zaštipování.

Pinus.dens.OculusDraconis

Detail jehlic

Pinus leucodermis ´Schmidtii´ - borovice bělokorá

Jeden z nejznámějších zakrslých kultivarů. Tento čarověník objevil český tajemník v Bosně v roce 1926.

Kultivar  velmi pravidelného, kulovitého tvaru, který dorůstá přibližně 0,5 m.

Jehlice jsou sytě zelené, asi 5 – 7 cm dlouhé a rostoucí po dvou ve svazku.

Je vcelku mrazuvzdorná. Půdy má raději lehké. Stanoviště teplé a slunné.    

Pinus mugo ´Suzi´ - borovice kleč

Opravdu miniaturní čarověník kulovitého tvaru.

Jehlice jsou sytě zelené a krátké. Roční přírůstek se pohybuje okolo 1,5 cm.

Kleč je mrazuodolná a nenáročná na půdu.

Pinus mugo ´Wintergold´ - borovice kleč

Jak už název napovídá, jedná se o kultivar, který má v zimě žluté zbarvení.

Jehlice jsou během vegetace světle zelené a na zimu se zbarvují do žluté. Délka jehlic je okolo 5 cm.

Růst je vcelku pravidelný a kompaktní. Dorůstá něco málo přes 1 metr.

Fotografie0228

Záhon plný čarověníků

Pinus nigra ´Komet´ - borovice černá

I mezi čarověníky můžeme najít sloupovitě rostoucí rostliny.

Tento kultivar má sloupovitý, kompaktní a štíhlý růst. Svou výškou dosahuje ke 2 metrům.

Jehlice jsou krásně zelené a dlouhé 3 – 4 cm. 

Borovice černá je velmi odolná proti znečištěnému ovzduší. Je mrazuodolná.

Půdy má nejraději suché, nevysychavé a kamenité.

Pinus parviflora ´Myo – Yo ´- borovice drobnokvětá

Úchvatný kultivar, který má v mládí kulovitý růst, později však více kuželovitý.

Jehlice jsou krátké, modrozelené, vyrůstající po 5 ve svazku.

Tento druh borovice má raději vyšší vzdušnou vlhkost. Půda by měla být mírně vlhká a dobře propustná.

Pinus strobus ´Tiny Curls´ - borovice vejmutovka

Poměrně nový kultivar objevený v Oregonu.

Růst je symetricky kuželovitý.

Jehlice jsou stříbřitě zeleno modré, různorodě pokroucené. Rostou po 5 ve svazku.

Je plně mrazuodolná. Půdy má ráda živné a hlubší bez vápenatého podloží.

Pro kompaktní růst můžeme zaštipovat.

Pinus.strobusTinyCurls

Detail pokroucených jehlic

Pinus sylvestris ´Albyns´ - borovice lesní

Poléhavý kultivar borovice černé. Výška většinou nepřekročí 30 cm.

Jehlice jsou namodralé rostoucí po 2 ve svazku.

Výborně mrazuvzdorná. Půdy mohou být chudé a písčité.

Jedná se o výrazně světlomilnou dřevinu.

Pinus sylvestris ´Watererii´ - borovice lesní

Opravdu starý kultivar objevený v roce 1865.

Růst je pomalý, ale v dospělosti vyroste až do 4 metrů výšky a podobné šířky. Zpočátku je habitus kuželovitý, později až kulovitě rozložený.

Jehlice jsou modrošedé či modrozelené.

Výborně mrazuvzdorná. Půdy mohou být chudé a písčité.

Jedná se o výrazně světlomilnou dřevinu.

Pinus thungergii ´Banshosho´  - borovice Thunbergova

Japonský kultivar široce keřovitého tvaru.

Jehlice jsou světle zelené a dlouhé až 8 cm. Rostou po 2 ve svazku.

Vyžaduje spíše chráněnou polohu. Půdy lehčí a dobře propustné.

Pinus uncinata ´Grüne Welle´ - borovice blatka

Poměrně známý zakrsle rostoucí kultivar ploše kulovité borovice.

Jehlice jsou tmavě zelené a vyrůstají po 2 ve svazku.

Vhodná je dobře propustná půda na slunném stanovišti.

Pinus.unc.GruneWelle

Fotografie0216

rady pro zahrádkáře