Nejvíce vyhovujícím termínem je brzké jaro.

V prvním roce po výsadbě výhony sestřihneme asi o polovinu, aby se vytvořil dostatečný obrost.

V první řadě odstraníme poškozené větve ( namrzlé, polámané či okousané ). Dále odstraníme větvě a výhonky příliš zahušťující keř.

V dalších letech  by měl keř mít 6 - 8 základních, silných, rovných větví s dostatečným množstvím malých přírůstků.

Cíl tvarování korun je stejný jako u jádrovi.n

Višně mají podstatně větší potřebu udržovacího řezu ve srovnání s třešněmi.

Vytvářejí větší počet slabších polokosterních větví a výhonů zahušťujících korunu.

Charakter plodnosti vede ke vzniku vyholených, tenkých a dlouhých větví, proto musíme korunu udržovat pravidelným prosvětlovacím řezem neustále přiměřeně hustou.

Nesnášejí příliš hluboký řez, s výjimkou 1. roku po výsadbě omezujeme tvarovací řez na nezbytnou míru ( odstranění konkurenčních větví )

Při zapěstování korunky jednoletých nenavětvených stromků tzv. špičáků, na jaře po výsadbě zastřihneme stromek tak vysoko, kde chceme aby začínala korunka + 6 oček. Při  délce cca 5 - 7 cm délky výhonu probírkou odstraníme od spodu polovinu výhonů a vrchních 6 oček ponecháme.

SP2

Za cca 3 týdny odstraníme zbytek výhonů. Na stromku tedy zbyde 6 výhonů, které budou tvořit budoucí korunku. 

SP1

Výchovný řez trvá 3 - 4 roky.

Cílem je zapěstovat pevnou a relativně řídkou korunu se 4 základními větvemi a terminálem, který může být později sesazen

Po zapěstování koruny odstraňujeme suché, poškozené větve, konkurenční a bujné letorosty, které zahušťují korunu

Udržovací řez je obdobný jako u jabloní, má především ozdravovací a prosvětlovací funkci

Výchovný řez je obdobný jako u jabloní - viz řez jabloní

Postraní výhony zkracujeme pro dosažení jejich podřízeného postavení vůči hlavnímu výhonu ( terminálu )

V dalších letech zakracujeme jen tehdy, jestliže se vytvořily dlouhé přírůstky, aby se spodní pupeny nezměnily na spící anebo se z nich nevyvinuly slabé plodné trnce s krátkou životností

Cílem řezu plodících stromů je zabránit oslabení růstu.

Jsou-li přírůstky za vegetaci alespoň 0,4 m dlouhé, omezíme se pouze na prosvětlení koruny a ozdravení stromů ( odstraníme nemocné málo plodící, vyholené nebo stárnoucí větve ).

Výhony po výsadbě seřezáváme zjara krátce na 2 - 3 pupeny, slabé výhony na 1 pupen.

Obr.3

Z vyrostlých výhonů vyberme 4 - 6 nejsilnějších jako základ korunky.

Ve 2. roce zakrátíme ponechané výhony o 1/4 až 1/3.

Ve 3. roce a dalších letech odstraníme z koruny předjarním řezem všechny zahušťující výhony, ostatní výhony zakrátíme na 5 - 10 pupenů.

Obr.2

Hlavní větve začínáme zmlazovat po 4 - 6 letech jejich výměnou za mladší.

rady pro zahrádkáře