Padli jahodniku

Padlí jahodníkové

Jedná se houbové onemocnění, které se vyskytuje ojediněle.

Padlí poznáme na první pohled podle bělavého povlaku na listech ( především na spodní straně ), květech i plodech.

Napadené listy i květy jsou zdeformované. Listy se stáčejí nahoru a tvoří tzv. lžičkovitý tvar. U napadených plodů také dochází k deformacím a nevyzrávají.  Silně napadené plody zasychají a opadávají.

Padlí se nejčastěji šíří při vyšších teplotách a při vyšší vlhkosti vzduchu.

Houba se dokáže rychle šířit a způsobit citelnou škodu.

Pro ochranu rostlin je vhodné na jaře odstranit všechny staré listy.

chemické ochrany je možno použít Kumulus WG, Ortivu, Talent, Zato 50 WG, Topas 100 EC

Bila skvrnitost jahodniku

Bílá skvrnitost listů jahodníku

Projevuje se bílými skvrnami, které jsou fialově lemovány. Mohou být napadeny i řapíky listů nebo květní stopky. Skvrny se zvětšují a stoupá jejich počet. Silně napadené listy se deformují a odumírají.

Chorobu podporuje deštivé, vlhké a současně teplé počasí.

Jako prevence je vhodné udržovat optimální hustotu porostu a vyrovnaná výživa. Pokud choroba jahodník napadla, měli bychom provést podzimní likvidaci napadených listů.

chemických přípravků se používá Dithane DG Neo-Tec, Champion 50 WG, Ortiva, Zato 50 WG.

Aplikace  se provádí v období po sklizni.

Krckova hniloba jahodniku

Krčková hniloba jahodníku

 Jedná se o půdní houbu, která napadá především krček rostliny.

Rostliny náhle vadnou a zasychají, poté hynou.

Vytažená rostlina má mrtvé kořeny, které jsou na povrchu celé černé a uvnitř při podélném řezu zbarvené dočervena.

Jako prevence je výběr vhodného stanoviště a volba odolnější odrůdy. Pěstování jahod na jednom stanovišti po dobu maximálně 3 roky a eventuální odstraňování napadených rostlin.

Před výsadbou je vhodné namáčení rostlin při výsadbě v přípravku Aliete 80 WG. 

 

Plíseň šedá

Jedná se o velmi nepříjemné houbové onemocnění jahodníku.

Napadá plody ve všech fázích vývoje i zbytek rostliny jako jsou květy, řapíky i stopky květů. Nezralé napadené plody hnědnou a zralé napadené plody tmavnou, měknou a uhnívají. Jsou obaleny bílošedým povlakem, pomocí kterého se choroba šíří na další rostliny. Zasažené květy hnědnou a zasychají.

Pro chemickou ochranu  je možno použít Mythos 30 SC, Polyversum, Rovral Aquaflo, Signum, Teldor 500 SC. První ošetření se provádí v době kdy kvete 2 – 5 % rostlin. Dále dle použitého přípravku. 

kvetopas-jahodnikovy-a-poskozeni-mrazempoškození květopasem

Květopas jahodníkový

Květopas je významný škůdce jahod.

Dospělý jedninec je 2 – 4 mm dlouzí, černí nosatci.

Larvy jsou bílé s hnědou hlavičkou, beznohé, rohlíčkovitého tvaru.

Přezimující brouci začínají žír na jahodníku obvykle od druhé poloviny dubna až počátkem května. Poté po spáření kladou samičky po jednom vajíčku do květních poupat a nakusují květní stopy. V důsledku nakousání stopky vadnou a po několika dnech opadávají. Larvy se líhnou přibližně po 6 dnech a svůj vývoj dokončují za 2 – 3 týdny. Poté se kuklí. Brouci se líhnou během  dvou týdnů, což vychází na začátek července.

Tento květopas napadá i maliník a ostružník.

chemické ochrany lze použít Calypso 480 SC, Decis Mega a Decis Protec, Reldan 22 a Karate se Zeon technologií 5 CS. Ošetření se provádí těsně před květem jahodníku.

kvetopa-larvalarva květopase

PilatkaJablenLapa

 Lapač na pilatku jablečnou

Pilatka jablečná je poměrně rozšířený a nejvýznamnější škůdce.

Dospělé housenice, které přes zimu přezimují v půdě, se na jaře kuklí. Dospělci se líhnou před kvetením jabloní. Samičky poté kladou vajíčka. Larvy se líhnout přibližně za týden. A chvilku na to napadají další plody. Koncem června až začátkem července jsou housenice dospělé a připravují se na přezimování.

Larvy jsou žlutavé barvy a způsobují tzv. červivost mladých plodů jabloní.

Škodí povrchovým žírem, čímž vzniká tzv. spirálovitá jizva zacelená korkovým pletivem, nebo se prokousávají až k jádřinci mladého plodu. Uvnitř plodu vzniká dutina, která je vyplněná černým trusem. Napadený plod později opadává.

K odchytu či signalizaci je vhodné použití lepových desek, na které se nachytají dospělí jedinci. Využití těchto desek je nejčastěji tam, kde nelze použít chemické způsoby ochrany.

Z chemických přípravků můžeme použít Calypso 480 SC nebo Reldan 22. Chemická ochrana se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení jabloní, tj. v době opadu korunních plátků.

 Pilatkavestkov

Larva pilatky švestkové

Pilatka švestková stejně jako pilatka jablečná přezimuje v půdě a zjara se kuklí.

Dospělci vyletují od dubna a kladou vajíčka na rozvíjející se květy. Larvy vyžírají malé plody, které jsou plné hnědého trusu. Jedna housenice dokáže zničit až 4 plody. Napadené plody opadávají i s housenicemi, které přezimují v půdě.

Dospělci jsou černé 4 – 5 mm dlouhé vosičky.

Larva je bělavá až žlutavá.

K odchytu či signalizaci je vhodné použití lepových desek, na které se nachytají dospělí jedinci. Využití těchto desek je nejčastěji tam, kde nelze použít chemické způsoby ochrany.

Z chemických přípravků můžeme použít Calypso 480 SC.

Pilatkavestkov1

Pilatka švestková na lepové desce

PilatkaTeovNaHruniLarva Larva pilatky třešňové

Pilatka třešňová

Tato pilatka typicky skeletuje líc listů. To znamená, že listy jsou okousané na horní straně tak, že zůstává jen spodní pokožka a žilkování. Napadené listy hnědnou a zasychají.

Má dvě generace. 1. generace se objevuje v květnu a červnu, druhá v srpnu. Ta bývá škodlivější, protože bývá početnější. Stejně jako ostatní pilatky přezimuje v půdě, kde vytváří zámotky. Pilatka napadá třešně a višně, ale i hrušně.

Dospělci jsou 5 mm dlouzí, leskle černí s lehce zakouřenými křídly.

Larvy mají kyjovitý tvar a jsou pokryty slizem. Podobají se malým slimáčkům. Po posledním svlékán sliz netvoří. Jsou žlutozelené nebo šedé, s podélnými černými proužky. Dorůstají 8 - 10 mm dlouhé.

Ochrana je pouze nepřímá. Doporučuje se na podzim zrýt půdu pod stromy a pohnojit ji dusíkatým vápnem.

lalokonosec2dospělec lalokonosce

V poslední době zaznamenáváme vysoký výskyt tohoto brouka z čeledi nosatcovitý, který způsobuje nemalé škody na rostlinách. Dříve se lalokonosec omezoval převážně na rododendroney, fuchsie, maliny či jahody. Dnes už ho můžeme najít u jakékoliv rostliny.

První signalizací, že máte tohoto škůdce na své zahrádce, je typický ohniskový žír na listech, který je spíše pouze estetickou vadou. 

Největší hrozbou pro rostliny jsou larvy, které jsou v půdě ( kontejneru ) a živí se kořeny rostliny. Tím ničí celý kořenový systém rostliny a tudíž dochází k úhynu rostliny.

Dospělec je velký okolo 1 cm a poznáte ho podle dlouhého ´nosu´. Mají tmavě hnědé až černé tělo. Vyskytují se převážně v noci, přes den se schovávají ve skulinách či rantly květináčů.

Larva je velká 1 až 5 mm, bílá nebo světle narůžovělá s červenohnědou hlavičkou, beznohá. Většinou je stočena do písmene C.

Brouci se líhnou na přelomu května a června. Už o 4 týdny později mohou klást nová vajíčka.

Larvy přezimují v substrátu či půdě u kořenů rostlin, kdy jakmile se na jaře oteplí, pokračují v žíru kořenů.

Biologickou ochranou proti tomuto závažnému nepříteli jsou parazitické hlístice rodu Heterorhabditis. Aplikují se zálivkou nebo postřikem. Čichem vyhledávají hostitele. Jeho trávicím či dýchacím ústrojím se do něj dostávají. Larvy, které jsou napadeny hynou do 48 hodin.

lalokonosec1

   - čerstvě vylíhnutý dospělec              - larva v pokročilém stadiu           - larva

                                                   JABLONĚ A HRUŠNĚ
škůdce / choroba datum ošetření přípravek
Květopas jabloňový IV. Calypso 480 SC
Obaleč jablečný zač. VI., pol. VI Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, 
  zač. VIII., pol. VIII Reldan 22
Pilatka jablečná konec  V. zač.  VI Calypso 480 SC, Reldan 22
    pozn. aplikovat při opadu okvět lístků !!
Vlnatka krvavá pol. V - pol. VII Mospilan 20 SP
    pozn. při prvních výskytech
Padlí jabloně pol. IV. - poč. VI. Disus, souprava Zdravé jablko,
    Talent, Zato 50 WG 
Rez hrušní V. Delan 700 WDG, Mythos 30S SC
    Talent
Strupovistost konec IV. - poč. VI.  souprava Zdravé jablko, Discus, Syllit 65,
    Talen, Zato 50 WG
Přezimující škůdci   Rock Effect přezimující škůdci

 

                                                       PECKOVINY
škůdce / choroba datum ošetření přípravek
Obaleč švestkový pol. VII., zač. VIII. Calypso 480 SC
Pilatky na slivoních pol. V - konec V. Calypso 480 SC
    pozn. aplikovat v době, kdy opadlo 80-90% 
                                                   květních plátků
Vrtule třešňová pol. V - pol. VI Decis Mega, Calypso 480 SC, Reldan 22
Kadeřavost broskvoně I.-III.; pol X.-XI. Delan 700 WDG, Champion 50 WP, Kocide 2000
    Kuprikol 50, Syllit 65
    pozn. I.-III. dle sumy teplot
Monilová spála  konec IV.- zač. V. Horizon 250 EW, Rovral Aquaflo, Talent,
    Teldor 500 SC
Moniliová hniloba pol. VII.-pol. VIII. Horizon 250 EW, Rovral Aquaflo, Teldor 500 SC
Padlí broskvoně VI. Kumulus WG ( 3 - 4 týdny po odkvět )
Puchrovitost slivoně IV. Champion 50 WP
Přezimující škůdci   Rock Effekt přezimujíí škůdci

 

                                                   DROBNÉ OVOCE A VINNÁ RÉVA
škůdce / choroba datum ošetření přípravek
Americké padí konec IV. - pol. V.-pol. VI. Discus - 1x před květem, 2x po odkvětu
Květopas jahodníkový pol. III. - pol. IV. Decis Mega, Karate Zeon  SC - před květem
Plíseň šedá - jahody konec III. - konec IV. Mythos 30 SC, Rovral Aquaflo, Teldor 500 SC
Vinnná réva - chloróza pol. VI. - zač. VIII. Harmonie Železo
Padlí révové při prvních příznacích Karathane New, Kocide 2000, Kumulus WG,
    Kuprikol 50, Talent
Plíseň šedá - réva při začátku měknutí bobulí Mythos 30 SC, Ridomil, Teldor

padli-jablonove

Jedná se o houbové onemocnění, kdy napadené květy a letorosty se velmi špatně rozvíjejí a vytváří se na nich bílý povlak. Napadené listy jsou menší a opadávají, napadené letorosty mají malé přírustky a zasychají.

Pokud se objeví na plodech, poznáme to podle nápadné síťovité rzivosti ( korkovitost ), která je patrná až do sklizně.

Houba přezimovává v poupatech, odkud se na jaře šíří. Vyšší teplota a vyšší nebo kolísavá vzdušná vlhkost je ideální ( optimální ) pro rozvoj této choroby.

K většímu výskytu dochází ve druhé polovině května.

Ochrana proti padlí je náročná, vyžaduje pravidelné fungicidní ošetření v intervalu  7-10 dní od fenofáze ´´ zelené poupě´´ do poloviny července. Jinak řečeno nejvhodnější první ošetření je 1 - 2 týdny před květem a dále podle potřeby až do poloviny července.

Vhodné přípravky jsou :  Discus, Kumulus, TalentZato

padli-jablonove1

rady pro zahrádkáře