kvetopa-larva larva květopase jabloňového

 Dospělý jedinec je šedohnědě zbarvený nosatec, který nadapá především jabloně, ale můžeme ho najít i na hrušních a kdouloních.

Přezimují brouci škůdce.

V době pokročilého rašení jabloní žírem poškozují nalévající se pupeny a kladou vajíčka do poupat, vylíhnuté larvy škodí vyžíráním vnitřku poupat -) květní plátky se nerozvíjejí, hnědnou a usychají. Larvy se zakuklují v uschlých poupatech, dospělci vylézají od poloviny května do poloviny června, dále živí listy a ožerem poškozují i plody. Od července do podzimu se uchylují do zimních úkrytů.

Má pouze jednu generaci ročně.

Ochrana spočívá v likvidaci brouků před jejich kladením. Vhodný chemický postřik je Calyps - obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně.

kvetopas květopas

kvetopas-larva1 květopas - larva

Sviluskasviluška na smrku

 

Svilušky jsou velmi drobní roztoči, světle žlutí, ale mohou být i červení. Vzhledem k jejich velikosti nejsou okem téměř viditelné.

Její přítomnost nám signalizuje žlutohnědé, stříbřité drobné skvrny na vrchní straně napadených listů - ty vznikají vlivem sání. Na spodní straně listů se objevuje také jemná pavučinka. Napadené listy postupně žloutnou a zasychají.

Množení svilušek podporuje vysoká teplota a nízká vzdušná vlhkost.

K jejich likvidaci používáme chemické postřiky Karate, Vertimec.

Při malém napadení můžeme nasadit přirozené predátory, kteří svilušku zneškodní, ale na rostlinách nezanechají žádné stopy.

Sviluska1

 

 

 

bejlomorka jablonova1

 

Bejlomorku jabloňovou poznáme podle spirálovitě se stáčejících okrajů listů směrem vzhůru. Po rozvinutí uvidíme malé, bělavé larvy.

První příznaky můžeme zaměnit jako poškození od mšic.

Škůdce má během roku několik generací.

Dorostlé larvy se před kuklením zbarvují do oranžova až červena. Vypadávají z listů na zem, kde se kuklí v půdě.

Dospělý jedinec je malý asi 2 mm, podobný komáru. Snáší vajíčka na listy, ze kterých se poté líhne další generace.

Tento škůdce způsobuje zpomalení růstu vrcholových listových růžic nebo odumírání vrcholových částí rostlin.

 Chemické ošetření se provádí podle signalizace v době největšího nalétu škůdců.

Přípravky, které můžeme použít Calypso, Mospilan

bejlomorka jablonova

vlantka krvava1

Vlnatka krvavá je mšice, která škodí sáním na listech a letorostech a patří do čeledi mšicovitých.

V létě na větvích pozorujeme bílé chomáčky podobné vatě. Pod touto vatou najdeme kolonie mšic. Pokud vatičku promneme, objeví se červené zbarvení.

Nejčastěji se vyskytuje na jabloních.

Tato mšice je typická svým rychlým vývojem především v létě a může mít až několik generací. V červnu se vyvíjí okřídlení jedinci a přelétají na další stromy.

Při silnějším napadení dochází k nádorkům a deformacím a následnému odumírání. Nádorky často praskají a mohou být později infikované houbami. Škůdce může poškozovat i kořeny.

Při chemické ochraně doporučujeme používat pouze selektivní insekticidy, které šetří přirozené predátory jako je slunéčko, škvor nebo dravé ploštiče.

Mezi přípravky, které můžeme použít patří Mospilan a  Pirimor.

vlnatka krvava

 

Listova skvrnitost RH
 
Rozlišit původce skvrnitosti listů na základě symptomů je v podstatě nemožné a k přesnému určení patogenu je nezbytná mikroskopická identifikace.
Skvrnitost může způsobit více než 20 druhů hub.
 
Většina původců způsobuje hnědnutí listů od krajů ( špiček ) listů a bývají ohraničeny.
 
Septoria azaleae způsobuje žluté,později hnědočerné skvrny se žlutým lemem.
Phyllosticta spp. se projevuje tím, že ve středu skvrn jsou viditelné zanořené černé tečky– pyknidy. 
Ascochyta způsobuje bělavé,hranaté až nepravidelné, později hnědé zbarvení s pyknidami v odumřelém pletivu.
Colletotrichum gloeosporioides vytváří nepravidelné, velké a často červeně lemované skvrny s koncentricky uspořádanými acervuli .
 
Příznaky hub se mohou zaměnit například s popálením od sluníčka, kdy dochází ke zbarvení či usychání listů.
 
Houba přezimuje v spadlých infikovanýchl listech, a proto je nutné spadané listy odstraňovat.
Listové skvrnitosti se objevují především  při nevhodných stanovištních podmínkách, husté výsadbě nebo při dlouhodobém ovlhčení povrchu pletiv. 
 
Pro chemickou ochranu se používá vhodný fungicid.
 
Listova skvrnitost RH1
rady pro zahrádkáře