vlantka krvava1

Vlnatka krvavá je mšice, která škodí sáním na listech a letorostech a patří do čeledi mšicovitých.

V létě na větvích pozorujeme bílé chomáčky podobné vatě. Pod touto vatou najdeme kolonie mšic. Pokud vatičku promneme, objeví se červené zbarvení.

Nejčastěji se vyskytuje na jabloních.

Tato mšice je typická svým rychlým vývojem především v létě a může mít až několik generací. V červnu se vyvíjí okřídlení jedinci a přelétají na další stromy.

Při silnějším napadení dochází k nádorkům a deformacím a následnému odumírání. Nádorky často praskají a mohou být později infikované houbami. Škůdce může poškozovat i kořeny.

Při chemické ochraně doporučujeme používat pouze selektivní insekticidy, které šetří přirozené predátory jako je slunéčko, škvor nebo dravé ploštiče.

Mezi přípravky, které můžeme použít patří Mospilan a  Pirimor.

vlnatka krvava

 

rady pro zahrádkáře