Padli jahodniku

Padlí jahodníkové

Jedná se houbové onemocnění, které se vyskytuje ojediněle.

Padlí poznáme na první pohled podle bělavého povlaku na listech ( především na spodní straně ), květech i plodech.

Napadené listy i květy jsou zdeformované. Listy se stáčejí nahoru a tvoří tzv. lžičkovitý tvar. U napadených plodů také dochází k deformacím a nevyzrávají.  Silně napadené plody zasychají a opadávají.

Padlí se nejčastěji šíří při vyšších teplotách a při vyšší vlhkosti vzduchu.

Houba se dokáže rychle šířit a způsobit citelnou škodu.

Pro ochranu rostlin je vhodné na jaře odstranit všechny staré listy.

chemické ochrany je možno použít Kumulus WG, Ortivu, Talent, Zato 50 WG, Topas 100 EC

Bila skvrnitost jahodniku

Bílá skvrnitost listů jahodníku

Projevuje se bílými skvrnami, které jsou fialově lemovány. Mohou být napadeny i řapíky listů nebo květní stopky. Skvrny se zvětšují a stoupá jejich počet. Silně napadené listy se deformují a odumírají.

Chorobu podporuje deštivé, vlhké a současně teplé počasí.

Jako prevence je vhodné udržovat optimální hustotu porostu a vyrovnaná výživa. Pokud choroba jahodník napadla, měli bychom provést podzimní likvidaci napadených listů.

chemických přípravků se používá Dithane DG Neo-Tec, Champion 50 WG, Ortiva, Zato 50 WG.

Aplikace  se provádí v období po sklizni.

Krckova hniloba jahodniku

Krčková hniloba jahodníku

 Jedná se o půdní houbu, která napadá především krček rostliny.

Rostliny náhle vadnou a zasychají, poté hynou.

Vytažená rostlina má mrtvé kořeny, které jsou na povrchu celé černé a uvnitř při podélném řezu zbarvené dočervena.

Jako prevence je výběr vhodného stanoviště a volba odolnější odrůdy. Pěstování jahod na jednom stanovišti po dobu maximálně 3 roky a eventuální odstraňování napadených rostlin.

Před výsadbou je vhodné namáčení rostlin při výsadbě v přípravku Aliete 80 WG. 

 

Plíseň šedá

Jedná se o velmi nepříjemné houbové onemocnění jahodníku.

Napadá plody ve všech fázích vývoje i zbytek rostliny jako jsou květy, řapíky i stopky květů. Nezralé napadené plody hnědnou a zralé napadené plody tmavnou, měknou a uhnívají. Jsou obaleny bílošedým povlakem, pomocí kterého se choroba šíří na další rostliny. Zasažené květy hnědnou a zasychají.

Pro chemickou ochranu  je možno použít Mythos 30 SC, Polyversum, Rovral Aquaflo, Signum, Teldor 500 SC. První ošetření se provádí v době kdy kvete 2 – 5 % rostlin. Dále dle použitého přípravku. 

kvetopas-jahodnikovy-a-poskozeni-mrazempoškození květopasem

Květopas jahodníkový

Květopas je významný škůdce jahod.

Dospělý jedninec je 2 – 4 mm dlouzí, černí nosatci.

Larvy jsou bílé s hnědou hlavičkou, beznohé, rohlíčkovitého tvaru.

Přezimující brouci začínají žír na jahodníku obvykle od druhé poloviny dubna až počátkem května. Poté po spáření kladou samičky po jednom vajíčku do květních poupat a nakusují květní stopy. V důsledku nakousání stopky vadnou a po několika dnech opadávají. Larvy se líhnou přibližně po 6 dnech a svůj vývoj dokončují za 2 – 3 týdny. Poté se kuklí. Brouci se líhnou během  dvou týdnů, což vychází na začátek července.

Tento květopas napadá i maliník a ostružník.

chemické ochrany lze použít Calypso 480 SC, Decis Mega a Decis Protec, Reldan 22 a Karate se Zeon technologií 5 CS. Ošetření se provádí těsně před květem jahodníku.

kvetopa-larvalarva květopase

rady pro zahrádkáře