padli-jablonove

Jedná se o houbové onemocnění, kdy napadené květy a letorosty se velmi špatně rozvíjejí a vytváří se na nich bílý povlak. Napadené listy jsou menší a opadávají, napadené letorosty mají malé přírustky a zasychají.

Pokud se objeví na plodech, poznáme to podle nápadné síťovité rzivosti ( korkovitost ), která je patrná až do sklizně.

Houba přezimovává v poupatech, odkud se na jaře šíří. Vyšší teplota a vyšší nebo kolísavá vzdušná vlhkost je ideální ( optimální ) pro rozvoj této choroby.

K většímu výskytu dochází ve druhé polovině května.

Ochrana proti padlí je náročná, vyžaduje pravidelné fungicidní ošetření v intervalu  7-10 dní od fenofáze ´´ zelené poupě´´ do poloviny července. Jinak řečeno nejvhodnější první ošetření je 1 - 2 týdny před květem a dále podle potřeby až do poloviny července.

Vhodné přípravky jsou :  Discus, Kumulus, TalentZato

padli-jablonove1

rady pro zahrádkáře