Stejným způsobem prováníme i řez u hrušní.

 

Po výsadbě je nezbytné hluboké seříznutí, které spolu s dostatkem vody zajistí řádné ujmutí stromku a odpovídající růst v následné vegetaci.

Výchovný řez provádíme tak, že vybereme 4 výhony vhodně rozložené po obvodu ve větším rozestupu nad sebou a 1 středový výhon (terminál).

- výhony zakrátíme na 2 - 3 očko z korunky ven, terminál necháme o 20 cm delší - pokud sázíme na jaře

Image2

 - pokud vysazujeme na podzim, tak výhony zakrátíme cca o 1/3 a až najaře dozakrátíme na 2 očka viz předchozí obr.

Image3

Ve 2. - 4. roce se výchovný řez řídí obecně známými pravidly:

  • hloubka zkracování (zpětný řez) je tím menší, čím intenzivněji a rovnoměrněji stromy rostou
  • řezem odstraňujeme konkurenční a v ostrém úhlu rostoucí výhony

Tvarováním sledujeme zapěstovat pevnou a relativně řídkou koruny se 4 až 5 hlavními větvemi s terminálem.

Výchovný řez končí, když je koruna vytvarována a dosahují-li jednoleté přírůstky 0,3 - 0,4 m.

Image1

 

Udržovací řez u jabloní v období plodnosti je základním předpokladem pro zjištění vysokých a vyrovnaných výnosů kvalitního ovoce. Udržuje stromy v požadovaných rozměrech, reguluje budoucí násadu a stáří plodného obrostu, zajišťuje přístup světla do všech částí koruny.

  • odřezáváme konkurenční větve, suché a nemocné větve, zahušťující nebo křižující se větve
  • zmlazovací řez při pravidelném průklestu není zpravidla zapotřebí
  • uplatníme jej tehdy, nemají-li jinak zdravé stromy dostatečné nové přírůstky a na udržovací řez nijak výrazně nereagují
  • základní větve seřezáváme o 1/2 až 2/3 do pyramidy (nahoře více, ve spodní části méně)

Musíme počítat s intenzivní tvorbou bujných letorostů ("vlků"), které se nehodí pro další tvarování, a proto je odstraňujeme během druhé poloviny června až začátkem července vylamováním.

rady pro zahrádkáře