Výchovný řez je obdobný jako u jabloní - viz řez jabloní

Postraní výhony zkracujeme pro dosažení jejich podřízeného postavení vůči hlavnímu výhonu ( terminálu )

V dalších letech zakracujeme jen tehdy, jestliže se vytvořily dlouhé přírůstky, aby se spodní pupeny nezměnily na spící anebo se z nich nevyvinuly slabé plodné trnce s krátkou životností

Cílem řezu plodících stromů je zabránit oslabení růstu.

Jsou-li přírůstky za vegetaci alespoň 0,4 m dlouhé, omezíme se pouze na prosvětlení koruny a ozdravení stromů ( odstraníme nemocné málo plodící, vyholené nebo stárnoucí větve ).

rady pro zahrádkáře