Výhony po výsadbě seřezáváme zjara krátce na 2 - 3 pupeny, slabé výhony na 1 pupen.

Obr.3

Z vyrostlých výhonů vyberme 4 - 6 nejsilnějších jako základ korunky.

Ve 2. roce zakrátíme ponechané výhony o 1/4 až 1/3.

Ve 3. roce a dalších letech odstraníme z koruny předjarním řezem všechny zahušťující výhony, ostatní výhony zakrátíme na 5 - 10 pupenů.

Obr.2

Hlavní větve začínáme zmlazovat po 4 - 6 letech jejich výměnou za mladší.

rady pro zahrádkáře