V 1. roce řežeme na 8 - 12 oček na celém keři - tzn. pokud máme 4 větve, řežeme tak, aby na  jedné větvi byly 3 očka.

Obr.3

Ve 2. roce ponecháme dalších 6 silnějších větví (+ ty 4 z předchozího roku).

V dalších letech se cyklicky obnovuje řezem starší dřevo tak, aby na keři zůstaly nejvýše čtyřleté větve.

rady pro zahrádkáře