V prvních letech po výsadbě rostou bujně. Meruňka kvete a přináší úrodu výhradně na výhonech nebo trnech jednoletého dřeva, které vyrůstá v celém prostoru koruny. Řez vykonáváme zásadně v období vegetace (březen - září), kdy se rány nejlépe hojí a výskyt nebezpečných patogenů je nízký. Řezné rány ošetřujeme ochranným nátěrem.

Výchovný řez provádíme tak, že vybereme 4 výhony vhodně rozložené po obvodu ve větším rozestupu nad sebou a 1 středový výhon (terminál). Ponechané výhony zakrátíme o 3/4 délky tak, aby řezy byly v jedné rovině. Terminální výhon necháme o 20 cm delší.

Image2

V červnu děláme letí úpravu koruny - vyřežeme konkurenční výhony rostoucí dovnitř koruny.

Prodlužující prespektivní letorosty, které dosáhly v první polovině června délky alespoň 30 cm, zakrátíme na 5 - 6 pupenů, ty během vegetace porostou a do konce roku dostatečně zesílí.

Řez ve 2. roce

Na jaře základy kosterních větví zakrátíme o 1/2 až 2/3, terminál se nechá o 20 - 30 cm delší. Dále odstraníme jen kolmé a dovnitř rostoucí výhony.

Dále je důležitý letní řez, u kterého postupujeme stejně jako v předchozím roce, jeho termín   však posuneme na konec května - začátek června. Odstraníme konkurenční letorosty v terminální části zakrácených větví a prodlužující výhony, které dosáhly v uvedeném termínu délky více než 30 cm, zaštípneme.

Ve 3. a 4. roce na jaře opět zakracujeme prodlužující výhony, ale již jen o 1/3, i když byl proveden  letní řez.

  • odstraníme pouze zahušťující, nevhodně umístěné konkurenční větve
  • řezné rány ošetříme

Udržovací řez se omezuje na průklest zahuštěných větví, odstraňují se konkurenční výhony, "vlky" a poškozené a nemocné větve.

rady pro zahrádkáře