Nejvíce vyhovujícím termínem je brzké jaro.

V prvním roce po výsadbě výhony sestřihneme asi o polovinu, aby se vytvořil dostatečný obrost.

V první řadě odstraníme poškozené větve ( namrzlé, polámané či okousané ). Dále odstraníme větvě a výhonky příliš zahušťující keř.

V dalších letech  by měl keř mít 6 - 8 základních, silných, rovných větví s dostatečným množstvím malých přírůstků.

rady pro zahrádkáře