Stejně jako jabloně i hrušně dělíme podle doby zrání na : letní

                                                                                          podzimní

                                                                                          zimní

Hrušně jsou cizosprašné, to znamená, že je potřeba vysazovat spolu vzájemně se opylující odrůdy ( kvetou ve stejnou dobu ).

Podmínky jsou náročnější než u jabloní. Doporučuje se vysazovat v teplých oblastech s nadmořskou výškou 200 - 350 m n.m, ale mohou být i střední oblasti do 500 m n.m.

Půdy by měly být propustné, bez vysoké hladiny spodní vody, hlubší, středně těžké.

Jako podnože používáme hrušňové semenáče - vytvářejí mohutnou kořenovou soustavu a používají se především v suchých a písčitých půdách, ale i v horších lokalitách

                               nebo kdoule - mělce kořenící, slaběji rostoucí oproti semenáči

Pěstitelské tvary

Zákrsek - koruna je ve výšce 0,8 m

Čtvrtkmen - koruna je ve výšce 1 - 1,2 m

Polokmen - koruna je ve výšce 1,5 m a vysokokmen  1,7 m

rady pro zahrádkáře