Největší rozmach pěstování révy vinné je připisováno panování za Karla IV. Nejvíce jej využívali v klášterech pro náboženské obřady.

Odrůdy dělíme na moštové

                             stolní

                             podnožové

Réva je teplomilná a světlomilná rostlina. Jedním z nejdůležitějších faktorů je teplota. Průměrná teplota celého vegetačního období by ve vinařských oblastech neměla klesnout pod 14°C. Světlo je další důležitý faktor. Při pěstovaní keř tvarujeme tak, aby co největší část listů byla pokryta přímým dopadem slunečních paprsků.

Úhrn vodních srážek za rok by se měl pohybovat od 300 mm ( minimum ) do 800 mm. Réva má 3 nejdůležitější období, kdy potřebuje dostatek vláhy a to je období před rašením oček, období po odkvětu a období před zamekáním bobulí ( jde o rovnoměrnou pružnost čerpání vody z půdy k dokonalému nalití bobulí ).

Pozemek orientovaný na jih či jihozápad je nejvhodnější.  Nadmořská výška by měla být 250 - 300m n.m. bez mrazových kotlin.

Na půdní podmínky je réva poměrně nenáročná, za předpokladu dostatečného provzdušnění půdy, vhodné zásobení minerálních látek a přiměřené vlhkosti. Nejvhodnější jsou písčitohlité, hlinitopísčité a hlinité. 

rady pro zahrádkáře