Kaštanovník se vyskytuje po celé České Republice. Nejčastji se sázel do zámeckých zahrad a parků, kde tvořil velkolepou soliteru.

Patří mezi dlouhověké stromy. Jeho listy jsou velmi dekorativní, zelené, pevné, podlouhle kopinaté s ostře pilovitým okrajem, 10 - 20 cm dlouhé. Koruna dosahuje 5 - 15 m, staré stromy i více.

Kvete v červnu a červenci. Květy jsou uspořádany v jehnědách. Dřevina je jednodomá a jehnědy jsou jednopohlavné, tzn. že má samči i samičí květy. 

Důvod, proč samotný strom neplodí nebo jen omezeně, je jednoduchý, a to, že květy samičí jsou připraveny k opylování mnohdy v jinou dobu než jsou připraveny k opylování květy samčí. Zkrátka se minou v dozrávání na jednom jedinci. Pokud vysadíme více stromů, zajistí se to, že dochází k tomuto procesu o pár dnů jinak a strom poskytne svůj pyl vedlejšímu stromu, který jej nemůže získat z vlastních jehněd a naopak. Toto míjení se odehrává řádově ve dnech. Toto je důvod proč se doporučuje výsadba více stromů v jedné lokalitě. Není to však pravidlem a i samotný strom může bohatě plodit , vše záleží na genetické výbavě každého jedince.

Plody dozrávají v září - polovině října.

Nejvhodnější je nadmořská výška do 550 m n.m., ale rostou i ve vyšších chráněných polohách.

Kaštanovník má rád živné, propustné a kypré půdy. Ideální pH půdy je 5 - 5,6. V těžkých jílovitých půdách se často šíří hniloby a choroby.

Při výsadbě volíme dostatečně velký spon - u semenáčů min 15 m, u robouvaců, kteří nejsou tak vzrůstní postačí cca 12 m.

Kaštan přijímá živiny přes mykohyrzní houby, proto se doporučuje před výsadbou přidat hrabanku z bukového nebo dubového lesa nebo Symbiom - Symbivit.

 

rady pro zahrádkáře