Stejně jako jabloně i hrušně dělíme podle doby zrání na : letní

                                                                                          podzimní

                                                                                          zimní

Hrušně jsou cizosprašné, to znamená, že je potřeba vysazovat spolu vzájemně se opylující odrůdy ( kvetou ve stejnou dobu ).

Podmínky jsou náročnější než u jabloní. Doporučuje se vysazovat v teplých oblastech s nadmořskou výškou 200 - 350 m n.m, ale mohou být i střední oblasti do 500 m n.m.

Půdy by měly být propustné, bez vysoké hladiny spodní vody, hlubší, středně těžké.

Jako podnože používáme hrušňové semenáče - vytvářejí mohutnou kořenovou soustavu a používají se především v suchých a písčitých půdách, ale i v horších lokalitách

                               nebo kdoule - mělce kořenící, slaběji rostoucí oproti semenáči

Pěstitelské tvary

Zákrsek - koruna je ve výšce 0,8 m

Čtvrtkmen - koruna je ve výšce 1 - 1,2 m

Polokmen - koruna je ve výšce 1,5 m a vysokokmen  1,7 m

 Ametyst1c

Jabloně patří u nás mezi nejrozšířenější ovocné druhy.

Dělíme je podle období dozrávání na : letní

                                                             podzimní

                                                             zimní

Obecně můžeme jabloně pěstovat až do 600 m.n.m. V těchto krajových oblastech musíme dobře zvážit výběr odrůdy a podnože.

Půdy by měly být bohaté na živiny, dostatečně zásobené půdní vláhou, jílovitohlinité, hlinité nebo středně těžké i těžké.

Nejpoužívanější podnože u nás jsou  : J-TE-E - slabě rostoucí; nutnost opory

                                                              M 9 - slabě rostoucí; mělce kořenící; vyžaduje

                                                                       oporu

                                                              M 26 - středně bujně rostoucí; vhodná do

                                                                         středních i lehčích půd

                                                              MM 106 -středně bujně rostoucí; vhodná

                                                                             do horších půd

                                                              A 2 - bujně rostoucí;  používá se na vyšší tvary

Pěstitelské tvary

Zákrsek - koruna je ve výšce 0,8 m; vzdálenost při výsadbě volíme podle výběru

               podnože přibližně 3,5 - 6 m

Čtvrtkmen - koruna je ve výšce 1 - 1,2 m; vzdálenost při výsadbě volíme podle výběru

                   podnože přibližně  4,5 - 6 m

Polokmen - koruna je ve výšce 1,5 m a vysokokmen  1,7 m; vzdálenost při výsadbě

                  volíme podle výběru podnože přibližně  6 a více metrů

Stěna nebo palmeta - stromy rostou v řadách, větve vyvazujeme k vodícímu drátu

rady pro zahrádkáře