Tento článek pojednává o tom, jak zakládat trávníky a jak o ně správně pečovat.

Každý trávník, jako celistvá plocha, má různé nároky a funkce. Mezi trávníky jsou rozdíly, které nejsou snadno viditelné. Jak rozpoznat od sebe trávník sloužící k reprezentaci od trávníku sloužícímu ke slunění? Laik vidí oba trávníky stejně, pouze profesionál je rozpozná.

Trávník je složen z velkého množství druhů trav a ty jsou procentuálně zastoupeny podle toho, o jaký trávník se jedná. Vyžaduje nejen občasné sekání a hnojení, ale i pečlivou přípravu a další pravidelné úkony, kterými se udržuje ve skvělé kondici.

Trávník je umělé společenstvo rostlin pokrývající půdu. Převažují v něm druhy trav s nízkou produkcí zelené hmoty, které bohatě odnožují a rychle prokořeňují vegetační vrstvou půdy a vytváří tak hustý a pevný travní drn.

Můžeme ho přirovnat ke koberci v domě, který sjednocuje prostorové prvky a také se po něm chodí. Čím je trávní uspořádanější s jemnější strukturou, tím intenzivnější je jeho spojovací schopnost a tím výraznější jsou ostatní prvky v prostoru zahrady.

Druhy trávníku

Trávníky se od sebe liší složením rodů a druhů trav a jejich podílem. Každá tráva má své vlastnosti a určité nároky na stanoviště.

Velmi důležité jsou požadavky na stanoviště, především na půdu:

 • na složení (jílovitá, písčitá nebo hlinitá)
 • na půdní reakci - pH (kyselá, neutrální nebo zásaditá)
 • na obsah živin v půdě
 • na vodní kapacitu

dále závisí na:

 • svažitosti pozemku
 • orientace vůči světovým stranám - tedy na intenzitě slunečního záření a zároveň zastíněné plochy
 • nadmořská výška a s ní spojená délka vegetace a vegetačního klidu

Všechny tyto faktory ovlivňují složení trávníku a travních porostů. Mezi travami jsou druhy, které snášejí suché podmínky nebo raději stín či písčité půdy. Samozřejmě kromě přírodních faktorů jsem to i my - lidé, kteří ovlivňujeme travní porosty. Hlavní záměr člověka je, aby trávník co nejvíce vyhovoval naším potřebám např. golfová hřiště nebo odolnost povrchu fotbalových hřišť.

Trávníky můžeme dělit na okrasné (reprezentační) - vytváříme je s estetickým záměrem.

Skladbou vhodných druhů sestavíme trvaní koberec, který snáší velmi časté sekání:

 • patří sem trávy, které mají listové čepele užší než 0,5cm
 • vyžadují pravidelnou a soustavnou péči

rekreační trávníky - jsou vhodné na odpočinkové aktivity, míčové hry atd.

 • jsou zde používány typy trav snášející zatěžování
 • věnujeme jim stejnou péči jako trávníkům okrasným

květnaté trávníky - jsou účelné, aby se nemusely tak často sekat a méně je hnojíme.

 • např. louky, trávníky břehové nebo silniční
 • najdou uplatnění především u chalup a chat
 • nevyžadují tolik péče
 • nesnesou zátěž - stopy ve vysokém porostu jsou dlouhopatrné, proto je lepší vysekat pěšiny

Travní směsi

Pokud se jedná běžný trávník, vhodný k rodinnému domu budeme od druhů trav požadovat:

 • nízký a vzpřímený růst
 • schopnost dobře snášet pravidelné a časté sekání
 • rychlou regeneraci po sekání
 • schopnost vytvářet hustý trávník
 • schopnost potlačovat trávníkové plevele
 • odolnost vůči zátěži ( hlavně pěším provozem )
 • svěže zelené vybarvení

Smyslem sestavování travních směsí je dosáhnout takového poměru v zastoupení jednotlivých druhů a odrůd trav, aby co nejrychleji vytvořil travní porost požadovaných vlastností.

Většina z nás se při zakládání trávníku spokojí s nákupem standardních směsí pro základní stanovištní podmínky a základní způsoby využívání trávníků. Při koupi by na obalu travní směsi mělo být napsáno o jaký typ travní směsi jedná, jaké je složení a na kolik m2 nám obsah balení stačí.

Ten kdo má vyšší nebo přesnější požadavky by se měl raději obrátit na odborníka, který mu sestaví travní směs podle konkrétního stanoviště, jeho vlastností a požadavků na trávník.

Dříve než se pustíme do založení trávníku si musíme uvědomit:

 • jaké požadavky má trávník splňovat
 • jak má trávník vypadat
 • jak budeme trávník zatěžovat
 • kolik času jsme ochotni věnovat jeho péči

 

Zdroj: odborná lteratura: Trávník základ zahrady;  autor Jan Ondřej

rady pro zahrádkáře