Slivoně u nás byly v minulosti velmi rozšířené. Ovšem vlivem šárky se intenzivní pěstování švestek omezilo. Vzhledem k novým rezistentním nebo tolerantním či odolným odrůdám proti napadení šárce se pěstování švestek opět zvyšuje.

Slivoně z polologického hlediska dělíme na slívy - dužnina je měkké konzitence a bývá

                                                                              nakyslá a lpící na pecce

                                                                    špendlíky - většinou keře či menší stromy,

                                                                                       plody kulovité a sladké

                                                                    mirabelky - plody kulovité, menší a sladké

                                                                    renklódy - stromy jsou většího vzrůstu, plody

                                                                                     jsou kulovité nebo vejčité, sladké

                                                                                     a mírně či více aromatické

                                                                    švestky - plody jsou vejčité až podlouhlé,

                                                                                   dužnina je sladká a dobře oddělitelná

                                                                                   od pecky

                                                                    pološvestky - jsou podobné jako švestky 

Opylovací poměry jsou různém, máme odrůdy cizosprašné ( Althanova ), částečně samosprašné ( Gabrovská ), samosprašná ( Domácí, Čačanská lepotica ).

Slivoně mají větší nároky na půdní a vzdušnou vlhkost. Vhodné jsou teplejší polohy do 350 m n.m. Při výsadbě do vyšších poloh je vhodné volit chráněná stanoviště.

Půdy vyžaduje střední až těžší, dobře zásobené vláhou a živinami.

Jako podnože volíme myrobalány - růst je bujnější, vhodný do horších půdních podmínek

                                                         ( snesou větší mráz i sucho )

                                  wako - vyžadují kvalitnější půdy dobře zásobené vláhou a živinami,

                                             růst je slabší

rady pro zahrádkáře