Třešně a višně patří mezi první čerstvé ovoce v roce. Jejich využití je široké od výroby kompotů, marmelád přes šťávy a kandované ovoce. 

Třešně z pologického hlediska dělíme na srdcovky - mají měkku dužninu, velmi tmavou

                                                                                   barvu a jsou raně rašící

                                                                 polochrupky - mají polotuhou dužninu

                                                                 chrupky - dužnina je tuhá, barva je světle

                                                                                červená až černá a jsou pozdně rašící

                                                                

Višně z pomologického hlediska dělíme na kyselky - nakyslá chuť, šťáva červeně barvící

                                                                   amarelky - chuť je navinulá až kyselá,

                                                                                     šťáva světle žlutá a nebarvící

                                                                   sladkovišně - chuť navinule sladká,

                                                                                         šťáva červeně barvící

 

Opylovací poměry - u třešní jsou převážně cizosprašné odrůdy a musíme vybírat vhodné opylovače. Pouze pár odrůd je samosprašných. U višní máme také cizosprašné odrůdy, ovšem v současné době se pěstují spíše samosprašné nebo částečně samosprašné odrůdy. Pozdě kvetoucí třešně je možné kombinovat s raně kvetoucími třešněmi.

Nároky na stanoviště nejsou nijak náročné. Nesnesou mrazové kotliny a studené větry. Višně jsou v porovnání s třešní můžeme pěstovat v drsnějších podmínkách. 

Nemají rádi zamokřené půdy, ale vyhovují ji půdy s dostatkem vápníku a dobře propustné.

Jako podnože používáme ptačku - růst je bujný a používají se na pěstování vyšších tvarů

                                          colt - růst je středně bujný a odolnost proti mrazu vysoká

                                          Gisela - růst je slabý, vyžaduje živnější půdu s dostatkem vláhy

                                          mahalebka - vhodná do drsných podmínek,

                                                              v kvalitních půdách roste příliš bujně

                                        

 

rady pro zahrádkáře