Skvrnitost u ruzi

Velmi rozšířená a nebezpečná houbová choroba.

Na listech se už od května mohou objevovat zahnědlé až hnědočerné skvrny, které jsou různě velké a mají různý tvar.

Napadené listy žloutnou a opadávají.

Následkem napadení toutou chorobu je postupné oslabení rostliny, kdy může dojít k větší náchylnosti ke zmrznutí.

Při chemické ochraně můžeme použít přípravky Discus, Dithane DG Neotec, Sylit 65

Skvrnitost u růží1

rady pro zahrádkáře