Karmen1cKarmen

 

Angrešt je velmi dobré ovoce, ale jeho nevýhodou je obtížnější ošetřvání, zejména kvůli trnům.

Dělíme jej především podle doby zrání na rané

                                                                  středně rané

                                                                  pozdní

                                  a podle barvy - běloplodé, červenopoldé a žlutoplodé

Angrešt je samosprašný, proto nepotřebuje další stromek na opylení.

Nejlepší oblast pro pěstování je do 400 m n.m., ovšem pěstuje se i ve vyšších a chladnějších oblastech.

Půdy vyhovují hlinité nebo písčitohlinité a přiměřeně vlhké.

Pro pěstování na kmínku se používá meruzalka jako podnož.

 

                                                                   

Třešně a višně patří mezi první čerstvé ovoce v roce. Jejich využití je široké od výroby kompotů, marmelád přes šťávy a kandované ovoce. 

Třešně z pologického hlediska dělíme na srdcovky - mají měkku dužninu, velmi tmavou

                                                                                   barvu a jsou raně rašící

                                                                 polochrupky - mají polotuhou dužninu

                                                                 chrupky - dužnina je tuhá, barva je světle

                                                                                červená až černá a jsou pozdně rašící

                                                                

Višně z pomologického hlediska dělíme na kyselky - nakyslá chuť, šťáva červeně barvící

                                                                   amarelky - chuť je navinulá až kyselá,

                                                                                     šťáva světle žlutá a nebarvící

                                                                   sladkovišně - chuť navinule sladká,

                                                                                         šťáva červeně barvící

 

Opylovací poměry - u třešní jsou převážně cizosprašné odrůdy a musíme vybírat vhodné opylovače. Pouze pár odrůd je samosprašných. U višní máme také cizosprašné odrůdy, ovšem v současné době se pěstují spíše samosprašné nebo částečně samosprašné odrůdy. Pozdě kvetoucí třešně je možné kombinovat s raně kvetoucími třešněmi.

Nároky na stanoviště nejsou nijak náročné. Nesnesou mrazové kotliny a studené větry. Višně jsou v porovnání s třešní můžeme pěstovat v drsnějších podmínkách. 

Nemají rádi zamokřené půdy, ale vyhovují ji půdy s dostatkem vápníku a dobře propustné.

Jako podnože používáme ptačku - růst je bujný a používají se na pěstování vyšších tvarů

                                          colt - růst je středně bujný a odolnost proti mrazu vysoká

                                          Gisela - růst je slabý, vyžaduje živnější půdu s dostatkem vláhy

                                          mahalebka - vhodná do drsných podmínek,

                                                              v kvalitních půdách roste příliš bujně

                                        

 

Slivoně u nás byly v minulosti velmi rozšířené. Ovšem vlivem šárky se intenzivní pěstování švestek omezilo. Vzhledem k novým rezistentním nebo tolerantním či odolným odrůdám proti napadení šárce se pěstování švestek opět zvyšuje.

Slivoně z polologického hlediska dělíme na slívy - dužnina je měkké konzitence a bývá

                                                                              nakyslá a lpící na pecce

                                                                    špendlíky - většinou keře či menší stromy,

                                                                                       plody kulovité a sladké

                                                                    mirabelky - plody kulovité, menší a sladké

                                                                    renklódy - stromy jsou většího vzrůstu, plody

                                                                                     jsou kulovité nebo vejčité, sladké

                                                                                     a mírně či více aromatické

                                                                    švestky - plody jsou vejčité až podlouhlé,

                                                                                   dužnina je sladká a dobře oddělitelná

                                                                                   od pecky

                                                                    pološvestky - jsou podobné jako švestky 

Opylovací poměry jsou různém, máme odrůdy cizosprašné ( Althanova ), částečně samosprašné ( Gabrovská ), samosprašná ( Domácí, Čačanská lepotica ).

Slivoně mají větší nároky na půdní a vzdušnou vlhkost. Vhodné jsou teplejší polohy do 350 m n.m. Při výsadbě do vyšších poloh je vhodné volit chráněná stanoviště.

Půdy vyžaduje střední až těžší, dobře zásobené vláhou a živinami.

Jako podnože volíme myrobalány - růst je bujnější, vhodný do horších půdních podmínek

                                                         ( snesou větší mráz i sucho )

                                  wako - vyžadují kvalitnější půdy dobře zásobené vláhou a živinami,

                                             růst je slabší

Neve1knektatinka Neve

 

Broskovoň byla známá již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem.

Je to velmi oblíbené ovoce, které lze uplatnit i pro konzervárenské zpracování.

Máme 2 nejčastěstější druhy - pravé broskve

                                                nektarinky

Broskvoně jsou samosprašné, to znamená, že nám postačí pouze jeden stromek.

Bohužel patří k nejnáročnějšímu ovocnému druhu na stanovištní podmínky. Nejvhodnější nadmořská výška je 250 - 300 m n.m., ale při vhodných stanovištních a klimatických a půdních podmínkách je můžeme pěstovat i nad 300 m n.m.  Vyžadují dostatek světla a chráněné stanoviště.

Půdy vyžadují lehčí až středně těžké, hlinitopísčité. Nemají rádi vyšší obsah vápníku v půdě a mají poměrně vysoké nároky na vláhu.

Jako podnože používáme broskvoňový semenáč - lehčí až středně těžké půdy,

                                                                                 hlinitopísčité až hlinité

                                          myrobalán - je vhodný především do sušších a lehčích půd

U broskvoní se nejčastěji použvá dutá tzv. kotlovitá koruna - korunka má 3 -4 kosterní větve bez terminálu.

Meruňky jsou velmi atraktivním ovocem. Mají široké spektrum využítí od přímého konzumu přes kompoty až na džemy a sušení.

Většina odrůd je samosprašná.

Meruňka je poměrně náročná na stanovištní podmínky. Nejlépe se jí daří v teplých oblastech do 450 m n.m. Nejvhodnější jsou jihozápadní svahy, kde je nižší kolísání teplot. Naopak nejméně vhodné jsou mrazové kotliny a větrná stanoviště.

Půdy by měly být středně těžké, propustné, písčitohlinité až hlinitopísčité.

Jako podnože používáme myrobalány - jsou vhodné především do sušších a lehčích půd

                                nebo wako - vhodné spíše pro střední a težší půdy

                                         myko - podobně jako wako

rady pro zahrádkáře