V 1. roce řežeme na 8 - 12 oček na celém keři - tzn. pokud máme 4 větve, řežeme tak, aby na  jedné větvi byly 3 očka.

Obr.3

Ve 2. roce ponecháme dalších 6 silnějších větví (+ ty 4 z předchozího roku).

V dalších letech se cyklicky obnovuje řezem starší dřevo tak, aby na keři zůstaly nejvýše čtyřleté větve.

V prvních letech po výsadbě rostou bujně. Meruňka kvete a přináší úrodu výhradně na výhonech nebo trnech jednoletého dřeva, které vyrůstá v celém prostoru koruny. Řez vykonáváme zásadně v období vegetace (březen - září), kdy se rány nejlépe hojí a výskyt nebezpečných patogenů je nízký. Řezné rány ošetřujeme ochranným nátěrem.

Výchovný řez provádíme tak, že vybereme 4 výhony vhodně rozložené po obvodu ve větším rozestupu nad sebou a 1 středový výhon (terminál). Ponechané výhony zakrátíme o 3/4 délky tak, aby řezy byly v jedné rovině. Terminální výhon necháme o 20 cm delší.

Image2

V červnu děláme letí úpravu koruny - vyřežeme konkurenční výhony rostoucí dovnitř koruny.

Prodlužující prespektivní letorosty, které dosáhly v první polovině června délky alespoň 30 cm, zakrátíme na 5 - 6 pupenů, ty během vegetace porostou a do konce roku dostatečně zesílí.

Řez ve 2. roce

Na jaře základy kosterních větví zakrátíme o 1/2 až 2/3, terminál se nechá o 20 - 30 cm delší. Dále odstraníme jen kolmé a dovnitř rostoucí výhony.

Dále je důležitý letní řez, u kterého postupujeme stejně jako v předchozím roce, jeho termín   však posuneme na konec května - začátek června. Odstraníme konkurenční letorosty v terminální části zakrácených větví a prodlužující výhony, které dosáhly v uvedeném termínu délky více než 30 cm, zaštípneme.

Ve 3. a 4. roce na jaře opět zakracujeme prodlužující výhony, ale již jen o 1/3, i když byl proveden  letní řez.

  • odstraníme pouze zahušťující, nevhodně umístěné konkurenční větve
  • řezné rány ošetříme

Udržovací řez se omezuje na průklest zahuštěných větví, odstraňují se konkurenční výhony, "vlky" a poškozené a nemocné větve.

Broskvoně mají bujný vegetativní růst v prvních letech po výsadbě a rychlý nástup plodnosti.

Základní jarní řez v etapě formování korunky i v plné plodnosti děláme ve fenofázi začátku rašení až do odkvětu.

Řez po výsadbě - kosterní větve zastřihneme na 2. - 3. očko směřující z korunky ven, terminál necháme asi o 20 cm delší. Řezné rány ošetříme.

                             - pokud chceme založit kotlovitou korunku, terminál vystřihneme

Image2

 

Ve 2. roce jarním řezem odstraníme pouze předčasné výhony směřující dovnitř korunky a   probereme na vzdálenost 15 - 20 cm výhony směřující ven z korunky.

Ve 3. roce na jaře odstraníme případné vnitřní zahušťující výhony a větve druhého řádu -  ponecháme jen ty, které mají tupý úhel odklonu a směřují ven z koruny.

Obr.1

Řez v plné plodnosti je radikální - pročistíme vnitřek koruny a zjednodušíme rozvětvení v terminální části.

Stejným způsobem prováníme i řez u hrušní.

 

Po výsadbě je nezbytné hluboké seříznutí, které spolu s dostatkem vody zajistí řádné ujmutí stromku a odpovídající růst v následné vegetaci.

Výchovný řez provádíme tak, že vybereme 4 výhony vhodně rozložené po obvodu ve větším rozestupu nad sebou a 1 středový výhon (terminál).

- výhony zakrátíme na 2 - 3 očko z korunky ven, terminál necháme o 20 cm delší - pokud sázíme na jaře

Image2

 - pokud vysazujeme na podzim, tak výhony zakrátíme cca o 1/3 a až najaře dozakrátíme na 2 očka viz předchozí obr.

Image3

Ve 2. - 4. roce se výchovný řez řídí obecně známými pravidly:

  • hloubka zkracování (zpětný řez) je tím menší, čím intenzivněji a rovnoměrněji stromy rostou
  • řezem odstraňujeme konkurenční a v ostrém úhlu rostoucí výhony

Tvarováním sledujeme zapěstovat pevnou a relativně řídkou koruny se 4 až 5 hlavními větvemi s terminálem.

Výchovný řez končí, když je koruna vytvarována a dosahují-li jednoleté přírůstky 0,3 - 0,4 m.

Image1

 

Udržovací řez u jabloní v období plodnosti je základním předpokladem pro zjištění vysokých a vyrovnaných výnosů kvalitního ovoce. Udržuje stromy v požadovaných rozměrech, reguluje budoucí násadu a stáří plodného obrostu, zajišťuje přístup světla do všech částí koruny.

  • odřezáváme konkurenční větve, suché a nemocné větve, zahušťující nebo křižující se větve
  • zmlazovací řez při pravidelném průklestu není zpravidla zapotřebí
  • uplatníme jej tehdy, nemají-li jinak zdravé stromy dostatečné nové přírůstky a na udržovací řez nijak výrazně nereagují
  • základní větve seřezáváme o 1/2 až 2/3 do pyramidy (nahoře více, ve spodní části méně)

Musíme počítat s intenzivní tvorbou bujných letorostů ("vlků"), které se nehodí pro další tvarování, a proto je odstraňujeme během druhé poloviny června až začátkem července vylamováním.

Réva plodí na letošních výhonech rostoucích z loňského dřeva.

Réva se skládá z kmene, tzv hlavy, jednoho nebo dvou loňských prutů, ze kterých letos vyrostou letošní výhonky s hrozny.

Vinná réva jako dekorace

Víno, které máme u pergoly má i okrasnou funkci. Proto zde necháváme postupně vyrůst několik větví kryjících celou pergolu nebo stěnu. Akorát se občas odstraní větev od kmínku, která je nejstarší s nejhorší kvalitou výhonků. V létě se z nových zelených výhonků z kmínků vybere nejlepší a nechá se zase během let postupně vyrůst. Dále se odstraňují větve, které jsou příliš zahuštěné tzv fazochy ( tz neplodné výrůstky )

Vinná réva - řez

Řez je potřeba provádět každoročně.

Nejdůležitějším u vinné révy je zimní řez. Nejčastěji provádíme koncem února nejdéle potom do dubna, než začne réva ,,plakat´´.  Budoucí úroda se totiž zakládá v předcházejícím vegetačním období. Každý keř vyžaduje individuální přístup, existují však hlavní zásady tohoto řezu.

Z loňského prutu z každého ponechaného očka porostou výhony. Z jednoho, dvou oček na hlavě se letos nechají vyrůst ještě 1 - 2 pruty jako "loňské" pro příští rok.

Dlouhý řez se u nás uplatňuje nejvíce. Na révě se ponechávájí výhony s 9-10 očky.  Na jaře odstraníme starý tažeň a výhony vyrostlé ze zásobního dvouočkového čípku ořežeme tak, že z výše umístěného výhonu vytvoříme nový tažeň a z níže umístěného nový dvouoký čípek. Po správném vyvázání jsou letorosty z oček tažně rovnoměrně umístěné a osvětlené.

vino1

vino2 Můžeme nechat i 2 tažně a čípek, tažně navedeme na drátěnku.

Krátký řez se uplatňuje po poškození révy námrazou. Jednoleté dřevo za zakracuje na 1 - 5 oček. Doba řezu je po skončení dormance, řezat by se nemělo při teplotách pod -5°.

Ponecháním určitého počtu oček regulujeme bujnost růstu. Čím méně oček necháme, tím bude růst bujnější.

Hnojení a péče

Hnojení révy je velmi důležité, především v období kdy čekáme úrodu. Můžeme doporučit hnojivo z řady přírodních hnojiv Kouzlo Přírody Drobné ovoce.  Na keřích révy vinné postupně vylamujeme zálistky ve spodní části letorostů. Půdu kolem keřů zkypříme a přihnojíme roztokem dusíkatého hnojiva, zejména pokud keře špatně rostou. Révu vinnou ošetřujeme za vlhkého počasí proti plísni révové a červené spále, za sucha a ve sklenících proti padlí a sviluškám.

rady pro zahrádkáře